Svaki dan � svje�e vijesti s civilne scene i iz kulture! Svaki utorak - novi komentar na�ih kolumnista! Svake druge srijede - politi�ka analiza Davora Gjenera! Svaki �etvrtak � uvodnik Tonija Gabri�a! Svake druge srijede � The ZONE!
ZaMirZINE izlazi svakodnevno!

NE SAMO AKRONIMSKO U�KOPLJENJE
Toni Gabri�
Jesmo li se za to borili?? �itava pri�a devedesetih bila je da nam Hrvatska mora biti u prvom planu: Hrvatska pu�ka na hrvatskom ramenu, hrvatski barjak na Romaniji, RTV Zagreb morala je postati Hrvatska radiotelevizija, Socijalno liberalna stranka Hrvatske preimenovala se u HSLS... svi smo s ga�enjem bje�ali od poni�avaju�eg genitiva, svi smo s nacionalnim ponosom hrlili u nominativ, a danas se bez ispaljenog metka odri�emo dr�noga H na brandu Hrvatskoga telekoma!
Marko Strpi�
Promocije mo�emo svrstati u dvije katogerije - one dosadne i one zabavne, a jedino �to ve�inu promocija razlikuje je njihova u�inkovitost. Promocija ZamirZina, odr�ana 13. rujna u Novinarskom domu, bila je u�inkovita...

Davor Gjenero

Nevjerojatno je da predsjednik Sabora �eks, nakon �to je svojim na�inom vo�enja parlamenta, marginalizirao opoziciju i zakonodavnu vlast u�inio najslabijom to�kom politi�koga sustava, u�iva potporu tih istih opozicionalaca u napadu na medije, jer da neprimjereno prate rad Sabora.
Marina Kelava
Intervju s Iris Arieli, �idovskom aktivisticom koja radi na projektima pomo�i Beduinima: Premijer Sharon ima tzv. �estogodi�nji plan za Beduine. �eli preseliti sve te Beduine u gradove. I neki se sele jer su umorni iako se moraju odre�i svog na�ina �ivota. U Beduinskim gradovima ima mnogo droge i kriminala. Kada pitate �idove na ulici o Beduinima obi�no �e re�i da su lopovi i dileri.
Martina Beli�
Samo prisustvo �pokrivene� muslimanske pliva�ice na zatvaranju Igara, koja cijelo vrijeme nije mogla suspregnuti smije�ak, bilo je ljekovito. Sumnjam, ali se i dalje nadam, da je ta pliva�ica svojim smije�kom barem jednoj osobi u Hrvatskoj razbila barem jednu predrasudu.
Bojan Munjin
Seminari o ljudskim pravima ni�u kao gljive poslije ki�e. Svaka civilna inicijativa koja dr�i do sebe smatra dijelom svoje misije da u ciklusu prosvje�ivanja nacije napravi radionicu o mirnom rje�avanju sukoba. Stara boljka hrvatskih NVO-a, da ne znaju udru�iti snage i koncentrirano i kontinuirano djelovati, porazno djeluje na podru�ju odgoja za gra�ansku kulturu.
BI LI GLASO ILI GA TALASO?
Dra~en `imleaa
Idem ja tako ulicom, kad tamo Chomy i Zerzo raspravljaju o nadolaze�im predsjedni�kim izborima u SAD-u. Chomy i Zerzo se sva�aju oko toga treba li glasati za Kerryja kako bi Bush izgubio izbore, i treba li glasati uop�e...
Toni Vidan
Dakle, neimar Rojs je sru�io svoju vilu zgodno smje�tenu na proplanku unutar Parka prirode Medvednica, a mladi gra�evinski poduzetnik Gali� je priveden po�to je pi�toljem iznu�ivao bjanko gra�evinske dozvole.
The Zone
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]
Svake druge srijede nova epizoda...
FAHRENHEIT 9/11 Michael Moore
Sedam minuta nakon napada na njujor�ke �blizance� George W. Bush, ili Dubya za prijatelje, sjedio je s mali�anima i �itao pri�u o umiljatoj kozi. I bez ikakvoga komentara, ovo je najstra�niji prizor iz dokumentarca �Fahrenheit 9/11�: vo�a nacije slobodnih sjedio je tako kompletno tupoga i bezizra�ajnoga lica, glupavo �ekaju�i da mu tko od savjetnika pri�apne �to dalje �initi.
INTERVJU Peter Semneby, �ef Misije OESS-a, o sporu zbog HRT-a i zavr�nici povratka izbjeglih Srba
Hrvatsku televiziju treba jo� vi�e za�tititi od upletanja politi�ara Autor Deana Kne�evi�
Odlagali�te u O�uri moglo bi zagaditi sve zagorske toplice?
S I portala prenosimo �okantan �lanak o utjecaju odlagali�ta otpada na zagorske podzemne vode.
PROMJENA NA MAIL SERVERU
Zbog promjena na na�em mail serveru molimo Vas da promjenite postavke u svom e-mail programu. Kao incoming server treba upisati pop.zamir.net a kao outgoing server mail.zamir.net
Sirija testirala kemijsko oru�je na civilima u Darfuru
O obrazovanju nacionalnih manjina
U Bjelorusiji vlasti suspendirale izla�enje 6 neovisnih listova
Film "Jenin, Jenin" ipak u izraelskim kinima
UNITED poziva na priklju�ivanje akcijama
Vesna Jankovi�: MRTVI KUT
Nagli porast nasilja u obitelji - u prvih sedam mjeseci 12 �ena ubili su njihovi supru�nici
Pojmovnik rodne terminologije
FEMINISTKINJE POD PALJBOM
Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba upozorava na alarmantni porast oboljelih od raka dojke
Jeste li se prijavili za radionicu ovaj vikend?
Zoran O�tri�: UREDBOM NA VJETRENJA�E
Povezanost mesne prehrane i rizika od te�ke upalne bolesti crijeva
Dinosauri u Hrvata
Danas po�inje teorijski dio Eko Subverzija
Skandal u ameri�koj predizbornoj kampanji - Bush suspendiran iz Nacionalne garde
Lokalne vlasti izdvajaju za sport, ne i za Crveni kri�
�estoro mrtvih i 80 ranjenih u eksploziji pred australskim veleposlanstvom u D�akarti
Srbija: Ministrica prosvjete i sporta iz nastavnog programa izbacila Darwinovu teoriju evolucije
Svijet masovno za Kerryja, protiv Busha
"Potro�a�" tra�i ukidanje telefonske pretplate
Zadarski anarhisti�ki front povodom otpu�tanja radnika
Povezanost globalizacije i gospodarske nestabilnosti
U bolnici "Fran Mihaljevi�" napla�uje se gledanje TV-a
ME�ELJ POSTIGAO SVOJE CILJEVE!
Udruga Roda organizira rasprodaju dje�je odje�e i igra�aka
Psi vodi�i...
Svjetski tjedan dojenja u Hrvatskoj �e se obilje�iti od 1. do 7. listopada 2004.
Ve�ina nevladinih udruga sprema se napustiti Irak
Otvoreni regionalni uredi Nacionalne zaklade
DEVICE_ART /projekt Touch me/
Slu�aj Lora uskoro na filmu
Filmski program u Tu�kancu
2. Kumrovec Music Festival
�to dizajn ima s tim?
IZME�U DEVIJACIJE I NORMALNOSTI
Sa�a Blagus: NACISTI�KE ORGIJE U KNJI�NICI
Sa�a Blagus: ZAR I ZAKONSKA ZABRANA?
Lino Veljak: CIVILNO DRU�TVO U DEMOKRATIZACIJI HRVATSKE
Rastko Mo�nik: NEVLADINE ORGANIZACIJE, SLUGE NEOLIBERALNE DR�AVE
Europska komisija pokrenula novi portal
Open Source Software skup u Londonu
Autocenzura na Internetu zbog kineskog tr�i�ta
Deset godina Interneta u Hrvatskoj
Acoustic Space na temu Trans-Culture Mapping
Vladin ured za udruge
Unija 47 -
civilna slu�ba